Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Termin

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 Szkoły

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie

godzina
04 września 2023 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 godz.  9.00
     
14 września 2023r. Zebranie z rodzicami: Spotkanie  z  wychowawcami, Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2022/2023, Wybór  rad oddziałowych rodziców i rady rodziców. Omówienie procedur egzaminu ósmoklasisty. Przedstawienie i zapoznanie ze Szkolnym Programem Wychowawczo - Profilaktycznym. Zapoznanie z regulaminami: wycieczek, świetlicy, Covid -19. Zaktualizowanie danych uczniów. Przyjęcie aktualnych pisemnych oświadczeń w sprawach organizacji pracy szkoły. godz. 16.30
14 września 2023 r. Zebranie dyrektora szkoły z przewodniczącymi oddziałowych rad rodziców - 1 delegat z każdej klasy.        godz. 18:00
25 października Zebrania z rodzicami   godz. 16.30
1 listopada 2023 r. Dzień wolny od zajęć  
do 11 grudnia 2023 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych środrocznych ocenach niedostatecznych do godz. 15:00
14 grudnia 2023 r. Zebranie z rodzicami.  godz. 16.30
23-31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świateczna  
09 stycznia 2024r. Klasyfikacja: Wystawienie ocen śródrocznych do godz. 15:00
     
11 stycznia 2024 Zebrania z rodzicami   16:30
     
15.01 - 28.01.2024 ferie zimowe  
06 marca 2024 Zebranie z rodzicami.  godz. 16.30
28 marca do 2  kwietnia 2024r. Wiosenne przerwa świateczna  
1 maja 2024 Święto pracy  
02 maja 2024 Dodatkowy dzień wolny  
03 maja 2024 Święto Konstytucji 3 Maja  
10 maja 2024 Informacja o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych do godz. 15:00
14 maja - 16 maja 2024 egzaminy ósmoklasisty  
16 maja 2024 Zebrania z rodzicami   16:30
31 maja 2024 Dodatkowy dzień wolny  
11  czerwca 2024r. Klasyfikacja: Wystawie ocen rocznych do godz. 15:00
     
21 czerwca 2024 r. Zakończenie roku szkolnego  
We use cookies

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.